NC-Websites
NC-Websites
 

Reglement

Tijdens het toernooi gelden een aantal algemene regels waar iedere deelnemer en bezoeker zich aan dient te houden. Deze regels kunnen opgedeeld worden in het algemene reglement en de gouden gedragsregels. Het algemene reglement is als volgt.

Een succesvol kampioenschap wordt niet alleen bepaald door het resultaat op basis van aantal punten van de deelnemende ploegen. Een fantastische sfeer en een bijbehorend gedrag zijn misschien nog wel belangrijker om voor iedereen het kampioenschap tot een succes te maken.

Parkeren

 1. Parkeren kan op de parkeerplaats. Volg hierbij de aanwijzingen op van de verkeersregelaars. Voor deelnemers en bezoekers geldt er een verbod op het betreden van het kampioenschapterrein met de auto. 
 2. De toegangspaden naar het strand (fietspad, voetgangerspad en de toegang naar deze twee paden vanaf de parkeerplaats) dienen te allen tijde vrij te zijn voor nooddiensten. 
 3. Mocht u het kampioenschapterrein benaderen per fiets, dan wordt u verzocht rekening te houden met publiek, deelnemers en andere personen die bij het kampioenschap horen.

Faciliteiten

 1.  Er zijn faciliteiten aanwezig voor de scheidsrechters en deelnemers om zich om te kleden. Maak hierrespectvol gebruik van;

 2. Tijdens het kampioenschap is het meenemen en gebruiken van een biertap-installatie, behalve dat van de organisatie, niet toegestaan;

 3. Aangezien het kampioenschap in de zomer plaatsvindt en het dus onder warme omstandigheden wordt gehouden, wordt de deelnemers en begeleiding aangeraden indien wenselijk zelf voor eenvoudige beschutting te zorgen (partytent of iets dergelijks). Daarnaast kan deze beschutting van pas komen als de omstandigheden iets minder goed zijn dan gehoopt. Ook dient dit, samen met de vlaggen en spandoeken die eenieder mee mag nemen, als aankleding van het kampioenschap.

Afval

 1. Afval dient in de daarvoor bestemde containers op het terrein te worden gegooid. 
 2. Na beëindiging van het toernooi dienen de kampeerplekken te worden opgeruimd. Laat ook geen afval in vuilniszakken en dozen achter.

Toiletten en douches

 1. Wees netjes op de toiletten en in de douches. Laat deze na gebruik schoon achter. Bewust smerig achterlaten betekent aansprakelijk gesteld worden voor de te maken schoonmaakkosten. 
 2. In de douche-, was- en toiletgelegenheden is roken verboden.

Barbecue en vuur 

 1. Het hebben van open vuren, zoals kampvuren en vuurkorven (ook in het geval deze gecombineerd is met een asplaat), is op last van de brandweer niet toegestaan.
 2. De organisatie stelt voor iedereen een warme hap beschikbaar tegen een kleine vergoeding. De warme hap is klaargemaakt op een gasbarbecue, waarbij brandgevaar uitgesloten is. Er mag door deelnemers en andere bezoekers niet worden gebarbecued op het kampioenschapterrein.

Veiligheid

 1. Het is voor zowel toeschouwers, spelers als begeleiding (dus alle aanwezigen) ten strengste verboden om glaswerk en porseleinen serviesgoed/ verpakkingen mee te nemen naar en te gebruiken tijdens het kampioenschap. Bij overtreding van deze regel volgt verwijdering van het terrein (toeschouwers) of uitsluiting van het kampioenschap van het gehele team (spelers/begeleiding).

 2. Tijdens het toernooi is de E.H.B.O. aanwezig, maar deze vervult geen rol in het preventief tapen van ledematen.

 3. De contactpersoon van een team is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar teamleden en meegereisde supporters. Indien die het reglement niet naleven, moet dat team het kampioenschapterrein op aangeven van de organisatie verlaten.

 4. Gedurende alle kampioenschapdagen is er toezicht op het naleven van de horecawet. De organisatie verkoopt aan personen jonger dan 18 jaar geen alcohol. Bij twijfel omtrent leeftijd geldt een legitimatieplicht. Indirecte verstrekking is niet toegestaan.


  Ter informatie - strafbare feiten volgens het Wetboek van Strafrecht, artikel 252:

  · doortappen aan iemand die zichtbaar onder invloed is

  · iemand dwingen tot het gebruik van bedwelmende drank

  · een persoon beneden de 18 alcoholhoudende drank schenken

 5. Op zaterdag is er een verbod op het nuttigen van alcohol door spelers en begeleiding vóór, tijdens en tussen het spelen van wedstrijden.
  Op zondag geldt er vóór 12:00 uur een algeheel verbod op alcohol. Na 12:00 is er een verbod op het nuttigen van alcohol door spelers en begeleiding vóór, tijdens en tussen het spelen van wedstrijden.


  Indien een speler of lid van de begeleiding zich schuldig maakt aan dit strafbaar feit, wordt deze erop aangesproken door de organisatie, waarbij deze het risico loopt op sancties zoals uitsluiting van verdere deelname aan het huidige kampioenschap. Bij toeschouwers geldt dat ze een risico lopen op verwijdering van het terrein.


  De drankencarrousel is er voor het vertier van iedereen. Maak daarom ook als toeschouwer met mate gebruik van de alcoholische versnaperingen en houdt u aan bovenstaande regels. De organisatie heeft het recht om op het gebied van (het nuttigen van) alcohol in te grijpen waar nodig.

 6. Bij calamiteiten kunt u zich wenden tot de organisatie. Tussen twee kampioenschapdagen kunt u zich vervoegen bij de bewaking.

 

Elektriciteit & Water

 1. Het meenemen en gebruik van aggregaten is niet toegestaan. De aanvoer van elektriciteit voor apparaten die nodig zijn om het kampioenschap te kunnen laten plaatsvinden, wordt verzorgd via een geluidsarme aggregaat van de organisatie. 
 2. Water is kostbaar. Denk aan het milieu en wees zuinig met water.


Materiaal in bruikleen
We willen de winnaar vragen de wisselschaal met de nodige zorg te behandelen en in de uitgereikte staat ook weer terug te bezorgen bij de organisatie. De organisatie gaat ervan uit dat dit in acht wordt genomen door eenieder, maar in het geval van kosten voor het herstellen van eventuele beschadigingen of noodzakelijke vervangingen van schalen, zullen deze worden verhaald op de winnaar.


Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor vernieling, beschadiging, ongeval of vermissing van goederen, mensen en dieren ten tijde van het toernooi. Daarom hebben wij ook onze gedragscode opgesteld.

Overige

 1. Het niet naleven van dit reglement heeft uitsluiting van het toernooi en onmiddellijke verwijdering van het terrein tot gevolg.
 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Hanteer goede omgangsvormen en draag deze uit.